Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/51283
Название: СІНТАКСІЧНЫЯ СРОДКІ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ КАТЭГОРЫІ ПРАСПЕКЦЫІ Ў ТВОРАХ В. ІПАТАВАЙ І Л. РУБЛЕЎСКАЙ
Другие названия: SYNTACTICAL MEANS OF REPRESENTATION OF THE CATEGORY OF PROSPECTION IN THE WORKS BY V. IPATAVA AND L. RUBLEUSKAYA
Авторы: Дзігадзюк, В. П.
Digadyuk, V.
Ключевые слова: издания БГПУ
катэгорыя праспекцыі
логіка-семантычныя адносіны
тэмпаральнасць
складанае сінтаксічнае цэлае
сінтаксічныя адзінкі
форма дыскантынуума
category of prospection
logic-semantic relations
temporality
complex syntactical whole
syntactical units
form of discontinuum
Дата публикации: 2021
Серия/номер: Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія;№ 1. - С. 79-82.
Краткий осмотр (реферат): У артыкуле даследуецца моўнае выражэнне тэкставай катэгорыі праспекцыі на матэрыяле беларускай мастацкай прозы В. Іпатавай і Л. Рублеўскай. Вызначаны і сістэматызаваны маркеры тэкставай праспекцыі на сінтаксічным узроўні - канструкцыі з сінтаксічнай непаўнатой, канструкцыі з імпліцытнай семантыкай, рэдукаваныя канструкцыі, эліптычныя сказы, далучальныя канструкцыі розных тыпаў. Выяўлены віды актуалізацыі формы дыскантынуума - адценні намеру, выніку, супрацьпастаўлення, прыёмы сцверджання, пагрозы, прапановы. The article studies the language representation of text category of prospection on the material of Belarusian feature prose by V. Ipatava and L. Rubleuskaya. It defines and systematizes the markers of text prospection on a syntactical level - constructions with syntactical incompleteness, constructions with implicit semantics, reduced constructions, ellipticalsentences, connecting constructions of various types. It reveals the kinds of actualization of the discontinuum form - shades of intention, conclusion, opposition, ways of statement, threats, suggestions.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/51283
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2021_1_1_0079-0082.pdf465,94 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.