Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/57921
Название: КАМУНІКАТЫЎНА-ПРАГМАТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ АБЗАЦА Ў СУЧАСНЫМ МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ
Другие названия: COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC POTENTIAL OF PARAGRAPH IN MODERN FICTION TEXT
Авторы: Шаршнева, В. М.
Ключевые слова: абзац
абзацаванне
мастацкі тэкст
прагматычны
камунікатыўна-прагматычны
communication
pragmatics
paradigm
communicator
speech behavior
interaction
strategy
издания БГПУ
Дата публикации: 2022
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Шаршнева, В. М. Камунікатыўна-прагматычны патэнцыял абзаца ў сучасным мастацкім тэксце / В. М. Шаршнева // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 4. – С. 83–87.
Серия/номер: Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія;№ 4. – С. 83–87.
Краткий осмотр (реферат): У артыкуле засяроджваецца ўвага на прагматычнай функцыі абзаца ў творах сучаснай мастацкай літаратуры. Розныя падыходы даследчыкаў да вылучэння прынцыпаў падзелу на абзацы аб’ядноўваюцца ўспрыманнем абзаца ў якасці актуалізатара прагматычнага патэнцыялу тэксту, паколькі закранаюць такія важныя пытанні, як актыўнасць асобы адрасанта, аўтара ў стварэнні мастацкага тэксту, выбар ім адпаведных ілакутыўнай задуме моўных адзінак. Робіцца выснова аб тым, што менавіта аўтарская мэтаўстаноўка абумоўлівае эмацыйную афарбаванасць абзаца, накіраваную на комплекснае рашэнне прагматычных задач на ўсіх узроўнях арганізацыі абзаца. Акцэнтуецца ўзаемадзеянне абзацнага афармлення з іншымі сродкамі графікі і арфаграфіі. Фактычна пацвярджаецца, што характэрнае для сучаснай мастацкай прозы графічнае, арфаграфічнае, пунктуацыйнае адступленне ад нормаў узмацняе прагматычны патэнцыял абзаца, робіць больш выразным імпліцытны сэнс. The article focuses on the pragmatic function of paragraph in the works of modern fiction literature. Various approaches of researchers to figuring out the principles of division into paragraphs are united by perception of paragraph as an actualizer of pragmatic potential of the text, since they concern such important issues as activity of the addresser’s personality, the author in creating the fiction text, his or her selection of language units relevant to the illocutionary intent. It is concluded that it is the author’s metapurpose that conditions the emotive coloring of paragraph aimed at complex solution of pragmatic tasks on all levels of paragraph organization. The interaction of paragraph design with other means of graphics and spelling is accentuated. It is actually proved that the graphic, spelling, punctual deviation from norms typical for modern fiction prose strengthens the pragmatic potential of paragraph and makes the implicit sense more expressive.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/57921
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ser1_№4_0083-0087.pdf1,42 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.