Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/57933
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorСінькова, Л. Д.-
dc.date.accessioned2023-01-24T13:05:38Z-
dc.date.available2023-01-24T13:05:38Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationСінькова, Л. Д. Актуалізацыя семіятычнай метадалогі і тэрміна дыскурс у беларускім літаратуразнаўстве/ Л. Д. Сінькова// Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 4. – С. 148–151.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.bspu.by/handle/doc/57933-
dc.description.abstractУ артыкуле зроблены кароткі агляд развіцця семіятычных даследаванняў у літаратуразнаўстве Беларусі. Ахарактарызаваны дынамічныя змены ў разуменні тэрмінаў стыль і дыскурс з семіятычнага пункту гледжання. Падкрэслена, што выкарыстанне семіятычнага тэрміна дыскурс дазваляе беларускім навукоўцам маркіраваць тыя гетэрагенныя з’явы ў літаратурным працэсе, што сфарміраваліся на геаграфічных і літаратурна-культурных памежжах Беларусі з іншымі дзяржавамі і этнасамі - з улікам дыктату менавіта бягучых гісторыка-культурных падзей. Прыкладам паспяховага функцыянавання тэрміна дыскурс называюцца літаратуразнаўчыя працы М. М. Хмяльніцкага, у якіх прааналізаваны беларускі дыскурс у польскай літаратуры першай трэці ХХ ст. The article presents a brief review of the development of semiotic research in literature studies of Belarus. It characterizes the dynamic changes in understanding of the terms style and discourse from the semiotic point of view. It is emphasized that using semiotic term discourse lets Belarusian scholars mark those heterogeneous phenomena in the literary process that have formed in geographical and literary-cultural borders of Belarus with other states and ethnos - taking into account the dictate of the current historical-cultural events. The example of successful functioning of the term discourse is presented by the literature studies works by M. Khmyalnitski where the Belarusian discourse in the Polish literature of the first third of the 20th century.ru_RU
dc.publisherБГПУru_RU
dc.relation.ispartofseriesСер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія;№ 4. – С. 148–151.-
dc.subjectбеларускае літаратуразнаўстваru_RU
dc.subjectсеміятычныя даследаванніru_RU
dc.subjectтэрміналогіяru_RU
dc.subjectдыскурсru_RU
dc.subjectгетэрагеннасцьru_RU
dc.subjectнацыянальна-культурнае памежжаru_RU
dc.subjectBelarusian literature studiesru_RU
dc.subjectsemiotic researchru_RU
dc.subjectterminologyru_RU
dc.subjectdiscourseru_RU
dc.subjectheterogeneityru_RU
dc.subjectnational-cultural borderru_RU
dc.titleАКТУАЛІЗАЦЫЯ СЕМІЯТЫЧНАЙ МЕТАДАЛОГІ І ТЭРМІНА ДЫСКУРС У БЕЛАРУСКІМ ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВЕru_RU
dc.title.alternativeACTUALIZATION OF SEMIOTIC METHODOLOGY AND TERM OF DISCOURSE IN BELARUSIAN LITERATURE STUDIESru_RU
dc.typeArticleru_RU
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ser1_№4_0148-0151.pdf1,45 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.