Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/57923
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorЧарнякевіч, Ю. В.-
dc.date.accessioned2023-01-24T10:43:31Z-
dc.date.available2023-01-24T10:43:31Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationЧарнякевіч, Ю.В. Суадносныя найменні насякомых у дыялектнай мове Беларусі і Чэхіі / Ю. В. Чарнякевіч // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 4. – С. 94–97.ru_RU
dc.identifier.urihttp://elib.bspu.by/handle/doc/57923-
dc.description.abstractУ артыкуле аналізуюцца лексічныя карты дзвюх асноўных лінгвагеаграфічных прац беларускіх і чэшскіх вучоных. Лексічны атлас беларускіх народных гаворак і Český jazykový atlas (Чэшскі лінгвістычны атлас) былі створаны і выдадзены прыкладна ў адзін час, і яны вельмі падобныя паводле аб’ёму і паводле зместу. Па гэтай прычыне лексічныя карты гэтых атласаў уяўляюць значную цікавасць для правядзення параўнальных даследаванняў беларускай і чэшскай моў. Аналіз карт, прысвечаных жывёльнаму свету (а менавіта, назвам насякомых), выразна паказаў, што літаратурныя і дыялектныя словы беларускай і чэшскай моў даволі суадносныя, што праяўляецца не толькі на лексічным, але і на фанетычным і марфалагічным узроўнях. Да таго ж, многія з беларускіх лексем, якія суадносяцца з чэшскімі, знаходзіцца ў заходняй частцы Беларусі. The article analyzes lexical maps of the two main linguogeographical works of Belarusian and Czech scientists. Lexical atlas of Belarusian folk dialects and Český jazykový atlas (Czech linguistic atlas) were created and published approximately at the same time and are very similar in volume and contents. For this reason the lexical maps of these atlases are of significant interest for comparative research of the Belarusian and Czech languages. The analysis of the maps devoted to animal world (in particular, insects) shows that literary and dialect words of the Belarusian and Czech languages are quite related; this fact is expressed not only on lexical but also on phonetic and morphological levels. At the same time, many Belarusian lexemes related to the Czech ones are located in the western part of Belarus.ru_RU
dc.publisherБГПУru_RU
dc.relation.ispartofseriesСер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія;№ 4. – С. 94–97.-
dc.subjectдыялектыru_RU
dc.subjectдыялектная лексікаru_RU
dc.subjectлінгвагеаграфіяru_RU
dc.subjectлінгвістычныя картыru_RU
dc.subjectатласru_RU
dc.subjectБеларусьru_RU
dc.subjectЧэхіяru_RU
dc.subjectdialectsru_RU
dc.subjectdialect vocabularyru_RU
dc.subjectlinguogeographyru_RU
dc.subjectlinguistic mapsru_RU
dc.subjectatlasru_RU
dc.subjectBelarusru_RU
dc.subjectCzechru_RU
dc.subjectиздания БГПУru_RU
dc.titleСУАДНОСНЫЯ НАЙМЕННІ НАСЯКОМЫХ У ДЫЯЛЕКТНАЙ МОВЕ БЕЛАРУСІ І ЧЭХІІru_RU
dc.title.alternativeRELATED NAMES OF INSECTS IN DIALECT LANGUAGES OF BELARUS AND CZECHru_RU
dc.typeArticleru_RU
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ser1_№4_0094-0097.pdf1,46 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.