Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/57918
Название: БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫЧНАЯ ТЭРМІНАГРАФІЯ: КАНЦЭПЦЫЯ ДАСЛЕДАВАННЯ
Другие названия: BELARUSIAN LINGUISTIC TERMINOGRAPHY:THE CONCEPT OF RESEARCH
Авторы: Дэятко, Дзмітрый Васільевіч
Ключевые слова: беларуская мова
тэрміналогія
тэрмінасістэма
тэрмінаграфія
тэрміналагічны кантынуум беларускай лінгвістыкі
слоўнік
структура слоўніка
слоўнікавы артыкул
the Belarusian language
terminology
term system
terminography
term continuum of Belarusian linguistics
dictionary
dictionary structure
dictionary article
издания БГПУ
Дата публикации: 2022
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Дзятко, Д. В. Беларуская лінгвістычная тэрмінаграфія: канцэпцыя даследавання / В. Д. Дзятко // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 4. – С. 71–76.
Серия/номер: Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія;С. 71–76.
Краткий осмотр (реферат): Прадстаўлены новы інтэрдысцыплінарны напрамак - тэорыя сістэмнай арганізацыі і параметрызацыі беларускай лінгвістычнай тэрмінасферы; прапанавана і абгрунтавана канцэпцыя вывучэння і апісання беларускага металінгвістычнага кантынуума; выяўлены асаблівасці мега-, макра-, мета-, мікраструктуры слоўнікаў беларускіх лінгвістычных тэрмінаў. Метады даследавання: апісальны метад сінхранічнага аналізу з элементамі дыяхраніі, методыка супастаўляльнага аналізу структуры слоўнікаў, элементы структурнага аналізу, кампанентны аналіз семантыкі тэрміна і структуры яго дэфініцыі, методыка мадэлявання структуры аналітычных тэрмінаў. The article presents a new interdisciplinary field - theory of systematic organization and parametrization of the Belarusian linguistic term sphere; it suggests and substantiates the concept of studying and describing the Belarusian metalinguistic continuum; it reveals the features of mega-, macro-, meta-, microstructure of dictionaries of Belarusian linguistic terms. Methods of research are the following: descriptive method of synchronic analysis with elements of diachrony, method of contrastive analysis of dictionaries structure, elements of structural analysis, component analysis of term semantic and structure of its definition, method of modeling the structure of analytical terms.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/57918
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
ser1_№4_0071-0076.pdf1,45 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.