Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/56240
Название: БЕЛАРУСКІЯ НАЗВЫ ПЕРЫЯДЫЧНЫХ ВЫДАННЯЎ: СТРУКТУРА, СЕМАНТЫКА, ДЫНАМІКА
Другие названия: BELARUSIAN NAMES OF PERIODICALS: STRUCTURE, SEMANTICS, DYNAMICS
Авторы: Лухверчык, Вікторыя Міхайлаўна
Lukhverchik, Victoria Mikhailovna
Ключевые слова: автореферат диссертации
адапелятыўны прэсонім
адонімна-адапелятыўны прэсонім
адомнімны прэсонім
анамастыка
анамастычная прастора
бікампанентны прэсонім
гемеронім
дынамічны працэс
монакампанентны прэсонім
назва перыядычнага выдання
онім
полікампанентны прэсонім
перайменаванне
прэсонім
рэнамінацыя
otapellative presonym
otonym-otapellative presonym
otonymous presonym
onomastics
onomastic space
bicomponent presonym
hemeronym
dynamic process
one-component presonym
name of a periodical
multi-component presonym
onym
nameplate
renomination
Дата публикации: 2021
Издатель: БГПУ
Библиографическое описание: Лухверчык, В. М. Беларускія назвы перыядычных выданняў: структура, семантыка, дынаміка : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / В. М. Лухверчык ; Бел. дзярж. пед. ун-т. – Мінск, 2021. – 27 с.
Краткий осмотр (реферат): У выніку даследавання ўпершыню ў мовазнаўстве распрацавана і апрабавана інтэграваная методыка даследавання беларускіх назваў перыядычных выданняў, якая ўключае комплекс структурна-граматычных, лексічна-семантычных, прагматычных параметраў і прыёмаў іх інтэрпрэтацыі; сістэматызаваны асноўныя намінацыйныя тэндэнцыі ў беларускай прэсаніміі; выяўлены заканамернасці рэнамінацыі беларускіх перыядычных выданняў; створаны корпус беларускіх прэсонімаў, які ўлічвае іх суб’ектныя, лакацыйныя, храналагічныя і дынамічныя характарыстыкі.
As a result of the research, for the first time in linguistics, a comprehensive methodology of studying Belarusian names of periodicals has been developed and tested, which comprises a set of structural and grammatical, lexical-semantic, and pragmatic parameters and methods of their interpretation; the main tendencies of nomination in the Belarusian presonyms have been systematized; the patterns of renaming of Belarusian periodicals have been identified; a corpus of Belarusian presonyms has been created, with the account of their Nject, location, chronological, and dynamic characteristics.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/56240
Располагается в коллекциях:Авторефераты диссертаций, защищенных в 2021 году (К 02.21.01 - Филологические науки)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Беларускія назвы перыядычных выданняў.pdf582,32 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.