Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elib.bspu.by/handle/doc/50500
Название: АДСЫЛАЧНАЯ РЭТРАСПЕКЦЫЯ І ЯЕ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ Ў МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ
Другие названия: REFERENTIAL RETROSPECTION AND ITS REPRESENTATION IN A FICTION TEXT
Авторы: Дзігадзюк, В. П.
Digadyuk, V.
Ключевые слова: катэгорыя рэтраспекцыі
экспліцытныя сродкі
імпліцытныя сродкі
кампазіцыйна-тэкставая рэтраспекцыя
адсылачная рэтраспекцыя
кантактны від
дыстантны від
рэтраспектыўныя адносіны
category of retrospection
explicit means
implicit means
composition-text retrospection
referential retrospection
contact kind
distant kind
retrospective relations
издания БГПУ
Дата публикации: 2020
Серия/номер: Весці БДПУ. Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія;№ 2. - С. 72-75.
Краткий осмотр (реферат): Артыкул прысвечаны даследаванню тэкставай катэгорыі рэтраспекцыі ў беларускім мастацкім тэксце. У рабоце выяўлены параметры тыпалогіі дыскантынуума - суадносіны рэтраспектыўнай адзінкі да зыходнай інфармацыі, ступень часавай адлегласці і адносіны паміж рэтраспектыўнымі тэкстаструктурамі; вызначаны і сістэматызаваны маркеры рэпрэзентацыі даследуемай катэгорыі, адзначана іх ступень эксплікацыі. The article is devoted to study of textual category of retrospection in Belarusian fiction text. The work reveals the parameters of typology of discontinuum - the correlations of retrospective unit to the original information, the degree of timely distance and the relations between retrospective text structures; markers of representation of the studied category are revealed and systematized, the stage of their explication is defined.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elib.bspu.by/handle/doc/50500
Располагается в коллекциях:Серыя 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філасофія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
vesti_2_Сер 1 220620_0072-0075.pdf384,86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.